Az Elektromax Kft. az eddigi megszakítókkal kapcsolatos tevékenységeit egységesítette, ezen szolgáltatások a jövőben a „Megszakítódoktor” fantázianév alatt lesznek elérhetőek.

Elektromax Kft. - • Egyedi megoldások APU-megszakítókra

BEÉPÍTÉS, CSERE

Kis- és középfeszültségű megszakítók beépítésének és cseréjének teljeskörű lebonyolítása, az anyagok beszerzésétől, a teljeskörű kivitelezésig. A Vevő szempontjait és a megszakító igénybevételét figyelembe véve adunk javaslatot a legmegfelelőbb gyártmányú- és típusú megszakítóra. 3D szkenner és számítógépes program segítségével előre megtervezzük a megszakító beépítéséhez szükséges átalakításokat, sínezést, ezzel jelentősen lerövidítve (akár 3 órán belül) a megszakító cseréjének időtőtartamát.

Tervezés

 • 3D szkennerrel támogatott adatfelvétel a helyszínen, a beépítési méretek rögzítéséhez.
 • Megszakító méretezés és kiválasztás a Megrendelői igények és a helyszínen rögzített adatok alapján
 • Tervdokumentáció elkészítése, amely magába foglalja a méretrajzok, gyártmánytervek és a megszakító huzalozási (szekunder bekötési) rajzok elkészítését 2D/3D számítógépes tervezőprogrammal.

Előszerelés, Gyártás

 • Az új megszakító és a szükséges szerelési anyagok beszerzése.
 • Csatlakozó sínek, gyűjtősín „közdarabok” és tartószerkezet gyártása műhelyben.
 • A megszakító és kiegészítőinek műhelyben történő előszerelése
 • Működtetési- és funkció próbák.
 • Diagnosztikai vizsgálatok az „alap” értékek meghatározásához

Beépítés, csere

 • A meglévő megszakító „kibontása” és elszállítása (csere esetén).
 • A tartószerkezet és a gyűjtősín csatlakozások szükség szerinti kialakítása.
 • Az új megszakító beépítése a legyártott gyűjtősín „közdarabok” felhasználásával.
 • A primer- és szekunder kapcsolatok helyreállítása.
 • A cellaajtó kivágás szükség szerinti módosítása.
 • Működtetési- és funkció próbák, szigetelési ellenállás mérés.
 • Diagnosztikai vizsgálatok az „alap” értékek meghatározásához.

KARBANTARTÁS, DIAGNOSZTIKA, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS

Bármilyen gyártmányú és kialakítású, kis- és középfeszültségű megszakító helyszíni karban-tartását, diagnosztikai vizsgálatát (állapotfelmérését), javítását, ill. műhelyben történű felújítását el tudjuk végezni, szükség esetén a hibás alkatrész utángyártásával.

Ezekre a feladatokra igény esetén akár készenlétet is tudunk biztosítani (keretszerződés).

A diagnosztikai méréseket önállóan, vagy a karbantartással együtt javasoljuk elvégezni, igénybevételtől függően 1-3 évenként, a helyszínen, vagy szakműhelyünkben. Az általunk elvégzett mérések eredményeit saját, egyedileg fejlesztett, SQL adatbázisú számítógépes nyilvántartásunkban rögzítjük, így évről-évre folyamatosan nyomon tudjuk követni a vizsgált készülékek állapotát.

A munkák végén jegyzőkönyvet adunk át, amelyekben javaslatot teszünk azokra az intézkedésekre, amelyek a megszakító további, tartós és üzembiztos működéséhez szükségesek.

Diagnosztika

 • Felülvizsgálat, hibakeresés (kis- és középfeszültség)
 • Működési idő analízis (kis- és középfeszültség)
 • Primer nyomatás (kisfeszültség)
 • Védelmi egység szekunder köri ellenőrzése (kisfeszültség)
 • Vákuum vizsgálat (középfeszültség)

Karbantartás

 • Tisztítás, portalanítás, a külső és belső szennyeződések eltávolítása.
 • A fő- és ívhúzó érintkezők, ill. az ívoltó kamrák ellenőrzése, tisztítása (kisfeszültség)
 • Működtető-, reteszelő elemek ellenőrzése, beállításának szükség szerinti korrekciója.
 • Villamos segédkészülékek (felhúzómotor, ki- ill. beoldó tekercsek, segédérintkezők) ellenőrzése, tisztítása, karbantartása.
 • Áramkötések ellenőrzése, szükség szerinti utánhúzása.
 • Átmeneti ellenállás mérés, Mjölner 200 (Megger) típusú mikro-ohm mérő készülékkel.
 • Működtetési- és funkció próbák.

Javítás, Hibaelhárítás (Helyszínen vagy Műhelyben)

 • A kapcsolókészülék burkolatának lebontása, a működtető mechanika és az áramvezető rész megbontása, szétszerelése.
 • A hibás, vagy elhasználódott alkatrész(ek) cseréje (Amennyiben ez nem lehetséges a helyszínen nem lehetséges, akkor a megszakítót a műhelyünkbe szállítjuk és ott végezzük el.)
 • A megszakító összeszerelése, valamint működtetési- és funkció próbák, valamint a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése

ÚJRAHASZNOSÍTÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A meghibásodott/lecserélt megszakító környezettudatos hasznosítása.

 • A feleslegessé vált megszakító elszállítása és szétbontása
 • A még felhasználható alkatrészek elkülönítése, rendezett tárolása.
 • A már fel nem használható elemek szelektív módon történő hulladékkezelése, szakszerű ártalmatlanítása.